Kerstverhaal

Voor de kerstwandeling ‘Op weg naar Kerst’ ben ik gevraagd het kerstverhaal ‘op maat’ te schrijven. Hieronder het resultaat. 

 

Boodschap aan de reizigers

In den beginne was er licht en ook vanavond zal er voor u licht zijn. Het licht laat ons leven telkens weer leiden naar de meest mooie momenten. Ieder van ons is op zoek naar herinneringen in zijn leven en koestert deze. Vanavond is zo’n moment. Een moment waarop we allen terugdenken aan een van de meest magische dingen uit een mensenleven. De geboorte van een kind. Een mooi kind, een bijzonder kind, een heilig kind, een verlicht kind. Een kind van God! Maar eigenlijk een kind van ons allemaal. Vanavond gaat u beleven hoe bijzonder deze gebeurtenis was.

Boodschap aan Maria
In het plaatsje Nazareth, leefde een jonge vrouw die Maria heette. Ze was gelukkig gehuwd met een jonge timmerman, Jozef genaamd. Ze leefden samen en vooralsnog kinderloos. Tot op een dag de engel Gabriel door God gezonden werd. Met een bijzondere boodschap ging hij haar huis binnen. Hij sprak daar de wonderlijke woorden: “ Gegroet Maria, begenadigde van God, de heer is met je. God heeft je verkozen. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Noem hem Jezus. Hij zal groots worden en tot in de eeuwigheid zal hij koning over zijn volk zijn”.

Maria schrok enorm van deze bijzondere boodschap. De gedachte een kind te krijgen zonder haar man Jozef deed haar huiveren. Gabriel stelde haar gerust. “De heilige geest zal komen en je beschermen. Het kind zal daarom heilig genoemd worden en ook je man Jozef zal hem zijn leven lang lief hebben. Ook je familielid Elisabet is in verwachting van een zoon, ondanks dat zij onvruchtbaar leek. Gods kracht is groots. Voor hem is alles mogelijk. “

Het vooruitzicht van een kind en de beschermende boodschap van Gabriel stelde Maria gerust. Met vertrouwen volgde daarom de beslissing om God te dienen. Gabriel knikte instemmend en verliet het huis. Maria met een blijde gedachte achterlatend.

Jozef krijgt bericht

Toen Jozef daarna van Maria te horen kreeg dat ze zwanger was begon hij aan alles te twijfelen.  Hij was er van overtuigd een lieve, trouwe en keurige vrouw te hebben. Maar ze waren nog niet eens getrouwd, en ze was al zwanger! De volgende dag ging ook in zijn werkplaats alles mis. Hij zaagde scheef, sloeg de plank mis en zijn houtwerk leek te versplinteren. Net als zijn toekomst. Die leek zo in duigen te vallen dat hij er aan dacht Maria te verlaten. Moe en met twijfels viel hij die avond in slaap.

Tijdens zijn slaap kreeg hij een droom. Een engel verscheen en deze verkondigde een verrassende boodschap. “Jozef, je had het juist. Maria is je trouw gebleven. God heeft haar juist gekozen om haar liefde en keurige leven. Daarom zal Maria de moeder worden van een kind van God, welke jullie Jezus moeten noemen”. Zelfverzekerd en vol van vertrouwen werd Jozef die ochtend daarna wakker. Hij wist nu dat het goed zou komen.

Maria op bezoek bij Elisabet

Niet lang na de boodschap van Gabriel ging Maria op reis, naar Elisabet. Haar nicht zou namelijk het beste begrijpen hoe zij zich zou voelen na de boodschap van Gabriel, deze had namelijk dezelfde boodschap gehad. Elisabet woonde in de bergen, in een stad in Judea. In de stad aangekomen zocht zij het huis van Zacharia en Elisabet op en ging naar binnen. Hier trof zij Elisabet aan en begroette haar. Elisabet begroette haar terug met de woorden:

“Wees gegroet Maria, vol van genade, de heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot! “

Na deze woorden voelde Maria de aanwezigheid van de heilige geest welke haar met warmte vervulde. Nu wist ze zeker dat ze zwanger was van een heel bijzonder kind.

 

Boodschap van de keizer over de volkstelling

Het was in die tijd dat de toenmalige keizer, Augustus genaamd, een belangrijk besluit nam. Er zou een volkstelling komen. Hij liet de boodschap rond gaan dat alle inwoners van het Romeinse rijk zich moesten laten inschrijven. Dit kon niet zomaar, maar dit moest zich voltrekken in de plaats waar men vandaan kwam. Voor velen betekende dit vooral een barre tocht naar de plaats van herkomst. Zo ook voor Jozef en zijn inmiddels zwangere vrouw Maria. Voor hen betekende deze boodschap een reis naar Betlehem. De geboorteplaats van Jozef in Judea.

 

Jozef en Maria gaan op reis

De reis vanuit Nazareth naar Betlehem zou zeker een week gaan duren. Met Maria als hoogzwangere reisgenoot was de reis niet alleen oncomfortabel, maar zeer zeker ook gevaarlijk. Een barre tocht over stoffige, stenige wegen lag in het verschiet. Jozef besloot een ezel mee te nemen, zodat Maria niet de gehele weg te voet af zou moeten leggen. Zo gingen zij op pad, geteisterd door gure wind en kou. In de nachten vonden zij hun rust langs wegen of in boerenschuren, om de volgende ochtend weer vroeg verder te trekken in de hoop zo snel mogelijk hun doel te bereiken. Na dagen reizend doorgebracht te hebben bereikte zij eindelijk Betlehem. Helaas, de stad bleek druk bezocht en nergens was nog een plaats voor de nacht. Het feit dat Maria op het punt stond een kind te baren bleek niets uit te maken. Uiteindelijk, na de zoveelste afwijzing, wees iemand hen een stal. Daar zouden zij in elk geval beschutting en wat warmte kunnen vinden. Het was in die stal dat Jezus werd geboren. Van de voederbak, gevuld met stro, werd zijn wieg gemaakt. Aan de hemel zou die avond een ster schitteren om dit heugelijke feit te markeren.

 

Engelen bezoeken de herders

De schitterende ster aan de donkere hemel werd in de wijde omgeving opgemerkt. Zo ook door de herders die in een nabijgelegen veld hun kuddes bewaakten. Terwijl zij naar de hemel opkeken leek de ster steeds feller te schijnen en meer te gaan schitteren. Alsof het een droom leek, verscheen daar plots een engel in het witte licht. De herders schrokken, maar de engel stelde hen al snel gerust.

 

Hij had een bijzondere boodschap bij. De engel vertelde hen dat vlakbij, in een simpele stal in Betlehem een redder van alle mensen geboren was. Een zoon van God, Jezus genaamd, zou gewikkeld in doeken in een kribbe liggen. De herders haastten zich hierop naar de stal, om de jonge koning met een bezoek te vereren. Bij de stal aangekomen waren ook zij vol van geluk.  Zij vertelden daar de woorden van de engel welke benadrukten hoe bijzonder het kind in de kribbe was.

 

De drie wijzen
De stralen van de ster welke boven de stal stond reikte ver. Ook in het oosten werd hij gezien door Balthasar, Kaspar en Melchior. Drie wijzen welke de betekenis van de ster dachten te kennen. Zij verwachtten dat de koning der Joden geboren zou zijn en besloten om op weg te gaan. Koning Herodes hoorde het nieuws en reisdoel van de drie wijzen en eiste van hen dat zij met informatie over de nieuwe koning terug zouden keren.

Bij de stal aangekomen hadden zij geschenken bij om het kind in de kribbe te eren. Zij gaven hem goud, wierook en mirre. Die nacht brachten zij in de stal door, alwaar zij een droom kregen. God gaf hen de boodschap niet terug te keren naar koning Herodes, maar hun eigen weg te kiezen. Zo vertrokken zij uiteindelijk via een andere route weer naar hun huis. Met dit geschenk, het niet verraden van het kind, redde zij het leven van de jonge Jezus.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.